5.1 ในปี 2002 ได้เริ่มขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศ สินค้าของ "ไดโซ" ที่ใช้ได้กับในตลาดญี่ปุ่น จะสามารถใช้กับตลาดต่างประเทศได้หรือไม่? ทั้งความคาดหวังที่จะขายและความไม่มั่นใจ แต่ "ไดโซ" ก็ก้าวออกไปสู่ตลาดต่างประเทศแล้ว การเปิดตลาด โดยเริ่มจากหนึ่ง ท่ามกลางความไม่รู้อะไรเลย ซึ่งจะต้องใช้ความเสี่ยง ก็ยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนี้พนักงานจำนวนหนึ่ง ที่อยู่มาก่อน ก็ได้เลื่อนขั้นไปเป็นหัวหน้าสาขาในต่างประเทศ
 
 
5.2 สำหรับบริษัท "ไดโซ" แล้ว สิ่งที่เป็นการท้าทายที่สุดคือ การเปิดตัวในตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ แคนาดา เป็นต้น "ไดโซ" ไม่คำนึงถึงเป้าหมาย บรรทัดฐาน รวมไปถึง เรื่องของงบประมาณ ดังนั้น ความเสี่ยงนี่เอง ที่ทำให้เป็น "ไดโซ" ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ และสิ่งที่เป็นแรงผลักดัน ให้ "ไดโซ" ก้าวมาถึงทุกวันนี้คือ ความท้าทายที่จะทำในสิ่ง ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน รวมไปถึง การเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีราคา ที่หลากหลายมากขึ้น
 
5.3 ในจำนวนลูกค้าเหล่านี้ อาจจะมีคนที่บอกว่าสินค้าราคา 150 เยน 200 เยนนั้นแพง แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีลูกค้า ที่บอกว่าสินค้าแบบนี้ ได้ราคาขนาดนี้ก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว คุณยาโนคิดว่าคำติชมจากลูกค้าหลายๆ แบบเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในการทำงาน ความคิดต่างๆ ความยากลำบากที่ต้องเผชิญ รวมไปถึงความสุข เหล่านี้เองที่ทำให้เป็น "ไดโซ" ขึ้นมาได้ และต่อจากนี้ไป เราก็จะพยายามทำสิ่งที่ท้าท้าย และแปลกใหม่ต่อไป
 
 
  ก่อนหน้า
1   2   3   4   5
- หน้า -
 
 
 
       
 
| | | | | |
 
 
© Copyright 2007 Daiso Sangyo (Thailand) All right reserved.